Frivillig på Busbjerg

Scenen fra Sound of Music på Busbjerg 2017

Uden frivillige - ingen Busbjerg!

Så er det sagt ganske kort. Hvis der skal knyttes lidt flere ord på, så kan vi sige: De frivillige på Busbjerg er de vigtigste holdspillere og ingen er mere vigtig end andre.

Det er noget af det vi kalder for Busbjerg Ånden.

VIGTIGT: Som frivillig giver du os så meget af din tid, som du har mulighed for. Uanset om du kun har tid til at møde op et par weekender, nogle aftener, til nogle forestillinger, eller du er med hele vejen, så har vi brug for din hjælp!

Bliv frivillig

I en forening som Busbjerg har vi hvert år brug for omkring 120 frivillige, og der er mange forskellige grene, man kan tilmelde sig i. Nogle frivillige er kun aktive under ”Spillet” og andre er aktive året rundt.

Hvis du gerne vil hjælpe, men er i tvivl om, hvad du kan hjælpe med, så kontakt vores frivilligkoordinator Tove på mail tob@busbjerg.dk eller tlf. 50 59 81 25.

Skuespillere – alle skal til optagelsesprøve først. Auditions plejer at ligge i begyndelsen af oktober måned.
Kontakt Lisbeth, hvis du har spørgsmål på mail event@busbjerg.dk

Scenebyggere – også kaldet Byggerne – starter i Januar med at bygge kulisserne. Det foregår på Hedemøllevej i Bjerringbro. Der bygges om tirsdagen fra kl. 18.30, til de ikke gider mere (nok omkring kl. 18.45). Der er brug for mange hænder, og der kræves ingen særlige kvalifikationer. Når frosten er af jorden, omkring marts, rykkes nogle aktiviteter ud på Busbjerg, hvor der skal lægges scenegulv, og siden skal elementerne til kulissen rejses. Scenen plejer at stå færdig i midten af maj. I forløbet op til forestillingerne og undervejs skal der indimellem udføres småreparationer, når skuespillerne begynder at arbejde på scenen.
Kontakt Jeannett True, hvis dette kunne være noget for dig på: 41 17 71 19

Malere – også kaldet… malere – starter i oktober/november på Hedemøllevej. Her kræves heller ingen særlige kundskaber, men kan du noget specielt med at lægge skygger, dekorere etc. så skal vi nok finde ud af det og udnytte det. Louise står for den daglige ledelse af malerholdet.
Kontakt Louise Mikkelsen, hvis dette kunne være noget for dig på: l.mikkelsen75@gmail.com 

Syersker – Hos Karen kan man nemt komme i godt selskab. Syerskerne starter med at sy så snart audition er overstået og skuespillerne er valgt ud. Der er brug for mange hænder, og du får ikke større udfordring end du kan klare. Nogen har aldrig prøvet at sy, andre er garvede syersker. Fælles for syerskerne er, at de kan lide at lave noget kreativt og er gode til at hygge sig sammen. Syerskerne mødes om mandagen på Hjermind Gl. Skole.

Under forestillingerne har nogle syersker vagt på systuen bag scenen, så de kan foretage nødreparationer, hvis der sker noget med kostumerne undervejs.
Kontakt Tove, hvis dette kunne være noget for dig på tob@busbjerg.dk eller telefon: 50 59 81 25

Café Teltet – dækker over mange forskellige grupper. Det er primært under forestillingerne at Teltfolkene kommer frem. De varetager betjeningen i vores café, også kaldet Café Teltet, men det er også p-vagterne, dem der sætter flagalléen op, sætter stole frem til publikum osv.
Kontakt Mette, hvis en af disse opgaver kunne være noget for dig på busbjerg@busbjerg.dk eller telefon: 24 64 47 72

Backstage – Ja, uanset om man er foran scenen, bagved scenen eller på scenen, så er man en del af holdet. Der er opgaver nok. Hvert år har vi brug for et antal “Sorte Folk”, der hjælper under forestillingen med at vende/flytte kulisser og rekvisitter. Vi har også brug for nogen, der kan hjælpe skuespillerne i kostumer, og nogen der kan hjælpe med make-up. Sidst, men ikke mindst har vi brug for nogen til at bemande vores følgespots foran scenen.
Kontakt Lisbeth, hvis en af disse opgaver kunne være noget for dig på event@busbjerg.dk